niedziela, 3 maja 2009

DYSCYPLINY/SZTUKI

Na początku maja rusza nowy, przygotowany przez fundację SPLOT projekt DYSCYPLINY/SZTUKI będący cyklem wykładów i dyskusji wokół najnowszych problemów teorii sztuki. Wystąpienia wybitnych intelektualistów w Bunkrze poprzedzone będą prowadzonymi przez Anetę Rostkowską dyskusjami nad wybranymi tekstami teoretycznymi (zapraszam na bloga Anety: http://www.parergonn.blogspot.com/ , gdzie znaleźć można pliki do ściągnięcia).

To pierwszy projekt w Krakowie, który ma na celu wnikliwą analizę problematyki współczesnej teorii sztuki. Daje on szansę zetknąć się z ważnymi naukowcami i ich najnowszymi poglądami, ale i sam charakter projektu oferuje nowe podejście do pracy nad wybranymi zagadnieniami. Formuła klasycznie rozumianego wykładu, podczas którego referent wygłasza swe bieżące teorie do nieprzygotowanej widowni, zostaje tu podważona - uczestnicy mają szansę zapoznać się wcześniej z często złożoną problematyką, a przez to - aktywniej uczestniczyć w samym spotkaniu z teoretykiem. I wynieść z jego wykładu nieco więcej.. ;)

Szczegóły dotyczące projektu i konkretnych spotkań na stronie Splotu:
http://splot.art.pl/aktualnosci/139/dyscypliny-sztuki
http://splot.art.pl/aktualnosci/142/wolfram-pichler-pole-obrazowe-w-sztuce-nowoczesnej-dyscypliny-sztuki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz